Pravidla

Závazná pravidla pro GP Strongman 105

Všeobecná 2018

Ostatní pravidla si upravují pořadatelé pořádaných pohárových soutěží.

Pravidla:

 • Závodníci, kteří se chtějí zúčastnit GP, se pro účast musí registrovat v GP na stránkách www.strongman105.cz a zároveň uhradí příslušný poplatek do uzávěry registrací.
 • Registrační poplatek zaplaťte nejpozději do data uvedeného v odpovědním/potvrzujícím mailu.
 • Zaplacený poplatek umožňuje závodníkům přednostní start na všech soutěžích GP při splnění pravidel dané soutěže. (Včasně odeslaná přihláška do závodu).
 • V případě nezaplacení registračního poplatku smí závodník startovat na závodech GP s poplatkem 500,- / závod.
  • Je zde však možnost zaplacení startovného na závod (pokud toto pořadatel dovolí), které však neopravňuje k počítání bodů do GP.
 • Registrační poplatek (případně startovné) je nevratné.
 • Připouští se do soutěže závodníci max váhy 106kg, tzn +-1kg od limitu 105kg
  • Vážení závodníků proběhne v den závodu (minimálně dva svědci, případně zapisovatel + jeden svědek)
  • Dodání váhy nebo vážního systému je povinností pořadatele! V případě porušení tohoto pravidla může zaniknout pořadateli možnost vyplacení podílu z registrací do GP. V opakovaných případech může dojít i k vyškrtnutí závodu z GP.
 • V GP nesmí závodit profesionálové (tzn. amatérští závodníci z ČPS či jiných federací mohou)
 • V GP nesmí závodit závodníci, kteří jsou vedeni v disciplinárním trestu Mezinárodní antidopingové federace WADA v kterékoli zemi a organizaci, jenž přistoupila na dohodu s WADA.
  • V ČR je WADA zastoupena Antidopingovým výborem ČR (ADV ČR)
  • Toto nepopulární pravidlo se zavádí z důvodu účasti závodníků nejen silových sportů, jejichž domovské organizace přistoupily k chartě o antidopingu.
 • Start na jednotlivých soutěžích je povolen závodníkům po řádně a včasně odeslané přihlášce na daný závod.
  • Pro start mohou být vyžadovány ještě dodatečná pravidla pořadatele.
 • Závodník, který se jakýmkoliv způsobem nepřihlásí organizátorovi na závody nejpozději 7 dní před termínem závodu, nemusí být k závodu připuštěn. Je plně v kompetenci organizátora, či tak učiní anebo nikoli.
 • Optimální počet závodníků soutěže je 15.
  • Je však na pořadateli, zda dovolí startu většímu počtu závodníků.
  • Při větším počtu než 15 závodníků může být na návrh pořadatele upraven počet závodníků, to však musí být známo minimálně týden před závodem!
 • Nejzazším termínem uvedení eliminace v závodu je předzávodní konzultace závodníků s rozhodčím a/nebo pořadatelem před startem závodu.
 • Přednost v závodu mají závodníci registrovaní v GP dle data přihlášení na závod.
 • V případě, že není dosaženo limitního počtu závodníků na závod, lze závodníky doplnit závodníky mimo GP 105, kteří splní požadavky pravidel a pořadatele. (např. že zaplatili startovné).
  • Jedná se o tzv. náhradníky soutěže, případně o závodníky s divokou kartou pořadatele.
 • Registrací do závodů (poháru) závodník dává souhlas, že startuje na vlastní riziko (zodpovědnost).
 • Bodování do GP – na závod připadá 12 bodů, 1. Místo získá 12b, 2. Místo získá 11b atd. (nerozhodné umístění bere průměr bodů)
  • Body jsou pevně stanoveny, tzn. pokud bude závodit 5 závodníků, první i tak bere 12b!!
  • Neprovedená disciplína se boduje 0 body!
 • Bodování soutěže je v kompetenci pořadatelů jednotlivých pohárových soutěží.
  • Předpokládá se však obecně uznávané počítání bodů z pořadí v disciplínách.
  • Bodování v soutěži musí být objektivní a známo závodníkům nejpozději v předzávodní konzultaci s rozhodčím.
 • Den konání závodu: soboty nebo neděle (případně státní svátek)
 • Výsledky GP se vyhlásí na posledním závodě v sezoně předáním pohárů (a cen)
  • Vyhlásí se nejlepších 5 závodníků.
  • Vyhlásí se celkové pořadí.
  • Celkové pořadí bude dostupné na internetu a/nebo facebooku.
  • Vítěz GP je povinen postoupit vyšší ligy.
   • Vzhledem k prozatimní absenci profi ligy, závodník může např. závodit na soutěžích amatérů bez rozlišení hmotnosti, případně jiných silových soutěžích mimo GP.
   • Pokud závodník výkonnostně nedosahuje na vyšší ligu závodů (amatérské soutěže), je i tak nucen se neúčastnit závodů GP105 po 1 následující ročník.
    • Pokud závodník opět vyhraje GP nebo se umístí na prvních 3 místech, již nesmí v dalších ročnících soutěžit v GP105.

 

Info o platbě na odkazu:

Pravidla -> Platba poplatku